Thông tin cầu thủ

Ronaldo
ST 109
Lương
27
|183cm |78kg |Trung bình |
5
5
Tốc độ
116
Sút
110
Chuyền bóng
97
Rê bóng
113
Phòng thủ
62
Thể chất
99
Tốc độ
116
Tăng tốc
116
Dứt điểm
116
Lực sút
105
Sút xa
107
Chọn vị trí
112
Vô lê
107
Penalty
103
Chuyền ngắn
102
Tầm nhìn
96
Tạt bóng
93
Chuyền dài
94
Đá phạt
98
Sút xoáy
109
Rê bóng
116
Giữ bóng
108
Khéo léo
115
Thăng bằng
118
Phản ứng
110
Kèm người
54
Lấy bóng
60
Cắt bóng
62
Đánh đầu
102
Xoạc bóng
53
Sức mạnh
103
Thể lực
107
Quyết đoán
83
Nhảy
99
Bình tĩnh
117
TM đổ người
16
TM bắt bóng
26
TM phát bóng
26
TM phản xạ
16
TM chọn vị trí
26
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
31
109
109
109
109
99
107
84
107
107
77
77
84
84
87
87
77
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Ronaldo mùa icon