Tạo thẻ fo4

91
ST
I. Rush
18
1

Ian Rush

ST 91
NGÀY SINH 20/10/1961
Lương
18
|180cm |79kg |Nhỏ
Tiểu sử Ian Rush
Chân thuận
4
5
Kỹ thuật
Chỉ số ẩn
Sút xoáy
Đánh đầu mạnh
Sút má ngoài
Bấm bóng ( AI )
Tốc độ
90
Sút
94
Chuyền bóng
70
Rê bóng
83
Phòng thủ
44
Thể chất
82